+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 4-11-00
0 سبد خرید

طریقه باز کردن طناب فولادی از روی کلاف

1-کلاف را روی بازکن عمودی قرار دهیم این وسیله از یک پایه با یک شافت ثابت عمودی که بر روی آن صفحه ای قرار دارد تشکیل می شود.کلاف را روی این صفحه که آزادانه قابل چرخش است قرار می دهند و با باز شدن طناب کلاف همراه با صفحه زیرین آن می چرخد.این روش مخصوصاً برای پیچیدن طناب بر روی درام مناسب می باشد.

2-متداولترین و آسانترین راه این است که یک نفر سر طناب را در دست بگیرد و نفر دوم کلاف را روی زمین به صورت ایستاده و در جهت مخالف نفر اول باز کند و از او دور شود.

هنگام باز کردن طناب فولادی از روی قرقره ایستاده به روی درام بهتر است که طناب از بالای قرقره به بالای درام یا از پایین قرقره به پایین درام پیچیده شود.در این شیوه از اعمال خم در جهت مخالف بر روی طناب در حال نصب جلوگیری خواهد شد.

اگر طناب طوری نصب شود که خم در جهت مخالف برآن اعمال گردد،در این صورت طناب تابدار می گردد و در نتیجه کارکردن با آن سخت تر خواهد بود.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | BPFCO Corporation