+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 4-11-00
0 سبد خرید

باز کردن طناب از قرقره یا کلاف

طناب فولادی با طول معین به صورت کلاف یا روی قرقره تحویل می گردد.هنگام باز کردن طناب از بسته بندی آن ،باید دقت بسیاری اعمال شود چون باز کردن غلط طناب می تواند به آن لطمه غیر قابل جبرانی وارد آورد.

حلقه کردن طناب هنگام باز کردن از قرقره یا کشیدن طناب از کلافی که در روی زمین قرار دارد اشتباه است.کشیدن حلقه در بهترین شرایط موجب عدم موازنه در طناب می شود و ممکن است پیچ خوردگی باز یا پیچ خوردگی بسته ایجاد کند که در این صورت خسارت وارده دائمی است.

برای برطرف کردن آن باید طناب در محل پیچ خوردگی بریده شود و قطعات کوتاه شده برای کار دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

باز کردن طناب فولادی از روی قرقره آن نیازمند رویه ای صحیح و دقیق است.

سه روش زیر برای انجام صحیح این عمل وجود دارد:

1-قرقره روی شافتی که به دو پایه مناسب تکیه دارد سوار میشود.چون قرقره آزادانه می چرخد کسی که سر طناب را در دست دارد می تواند با باز شدن تدریجی قرقره از آن دور شود.
در این حالت باید از وسیله ای برای ترمز استفاده شود تا طناب سفت باز شده و از شل شدن آن جلوگیری شود.

2-روش دیگر قرار دادن قرقره روی یک پایه قرقره باز کن به صورت عمودی است در این حالت نیز طناب ،مشابه حالت قبل باز میشود.فقط برای حفظ سفتی و جلوگیری از شل شدن طناب دقت بیشتری اعمال شود چون خطر ریزش طناب به پایین قرقره وجود دارد.

3-یک روش قابل قبول دیگر این است که سر طناب در دست کسی باشد و قرقره را با چرخانیدن روی زمین باز کرده و تدریجاً از آن شخص دور کند.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | BPFCO Corporation