+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 14-9-00
0 سبد خرید

فاکتور سقوط چیست؟

فاکتور سقوط تعیین کننده میزان شدت سقوط میباشد :
در کل فاکتور سقوط در شرایط کاری ، بین صفر و دو می باشد ، که عدد مورد نظر را می توان با تقسیم ارتفاع سقوط براندازه لنیارد متصل ، محاسبه نمود.
فرمول فاکتور سقوط :
اندازه سقوط تقسیم بر طول لنیارد نگهدارنده = فاکتور سقوط
در شکل زیر میتوان حالت های سقوط در کار را ، با لنیارد به همراه جادب انرژی و لنیارد بدون جاذب انرژی را دید:


فاکتور سقوط صفر فاکتور سقوط دو فاکتور سقوط یک


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation