+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 14-9-00
0 سبد خرید

شاخه های کار در ارتفاع و Life line و موقیعت گیری

کار درارتفاع از لحاظ موقعیت و حالت کاری داری سه شاخه تقسیم بندی میباشد ، این تقسیم بندی ها هر کدام جایگاه کاری خود را داشته و تجهیزات کاری مشابه و یا مجزا دارند
این تقسیم بندی به شرح زیر میباشد:
- Life line و جلوگیری از سقوط
- Rope access و کار در فضای معلق
و موقعیت گیری LIFE LINE
لایف لاین ، محدود کننده و موقعيت گيری
Life line, Restraint & Positioning
هدف از نجام این روش :
• جلوگيری از قرار گرفتن فرد در موقعيت خطر سقوط
در این روش ، وزن تکنسین بر روی پاهای وی میباشد و سیستم فقط جلوگیری میکند از قرار گرفتن فرد ، در مکانی که احتمال خطر سقوط دارد ، در این سیستم به هیچ وجه نفر در موقعیتی که احتمال سقوط وجود دارد قرار نمیگیرد و تکنسین میبایست همیشه در یک نقطه به فاصله حداقل یک متر تا لبه پرتگاه متصل باشد و و این فاصله به هیچ وجه نمیبایست کمتر از یک متر گردد.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation