+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 4-11-00
0 سبد خرید

استانداردهای تجهیزات دسترسی با طناب

استاندارد های اروپایی جهت موارد سقوط از ارتفاع
جاذب های انرژی EN 355
اسلینگ ها EN 566
انواع ابزار جلوگیری از سقوط همراه، روی تکیه گاه خطی انعطاف پذیر EN 353-2
گیره طناب ها EN 567
کلاه های ایمنی صنعتی EN 397
کلاه های ایمنی کوهنوردی EN12492
اتصال دهنده ها EN 362
طناب های دینامیک کوهنوردی EN 892
طناب های نیمه استاتیک دارای پوسته و هسته مجزا EN 1891
ابزار های فرود EN 341
ابزار های تکیه گاه نوع A EN 795
ابزار های تکیه گاه نوع B EN 795
هارنس های جلوگیری از سقوط EN 361
هارنس های نشیمن EN 813
لنیارد ها EN 354
قرقره ها EN 12278
سیستم های جلوگیری از سقوط EN 363
کمربند های استقرار حین کار EN 358
سیستم های دسترسی با طناب EN 12841

موسسه ملی استاندارد آمریکا
استاندارد ملی آمریکا برای حفاظت از سر کاربر در محیط های صنعتی ANSI Z89.1
کلاسیک Class C
برقی Class E
موارد ایمنی سیستم ها، زیر مجموعه ها و اجزای جلوگیری از سقوط انفرادی ANSI Z359.I
انجمن ملی حفاظت در برابر آتش

طناب و اجزای سیستم ایمنی خدمات آتش نشانی NFPA 1983

انجمن های استاندارد کانادا

هارنس یکسره Z259.10


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | BPFCO Corporation