+98(21)55421082 | امروز سه شنبه ، 6-8-99
0 سبد خرید

ساختار اسلینگ زنجیر

زنجیرها در انواع مختلف ساخته شده و معموال بر پایه تعداد ساقه ها (Leg ) و نوع اجزا طبقه بندی می شوند.

زنجیرها توسط سه مشخصه رایج زیر تقسیم بندی میشوند :

1 . نوع ساختمان زنجیر
S : به معنی تک ساق Single Leg Sling
SB : به معنی بسکتی یا سبدی Single Basket
D : دو ساق double leg sling
DB : دو بسکتی double basket
T : سه ساق tripe leg sling
SE : بسکتی نقاله ای single endless basket
Q : چهار ساق quadruple leg sling
DE : دو بسکت نقاله ای double basket endless
C : تک ساق با حلقه اتصالی در هر انتها single leg sling with master link at each end

2. نوع حلقه اتصال به قالب جرثقیل (حلقه اصلی یا Master Link )
O : حلقه مستطیل شکل oblong master link
P : حلقه گلابی شکل pear shaped master link

3. نوع قالب زنجیر
S : قلاب اسلینگ sling hook
G : قلاب چنگکی grab hook
F : قلاب ریخته گری foundry hook


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2020 | All ights Reserved | BPFCO Corporation