+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 14-9-00
0 سبد خرید

ایمنی، تعمیر و نگهداری زنجیر


 بار بیش از حد مجاز با زنجیر جابجا نشود.
 قبل از بکار گیری زنجیر از سالم بودن آن اطمینان حاصل شود.
 برای جابجایی بار زنجیر را به طور محکم و مناسب به بار ببندید.
 هنگام استفاده از زنجیرهای آلیاژی دقت زیادی را برای جلوگیری از ایجاد شوک ناگهانی به آن در نظر بگیرید.
 از زنجیرهای کشیده استفاده نکنید.از زنجیرهایی که حلقه های آن حرکت آزادانه ندارند استفاده نکنید .
 برای صاف کردن حلقه زنجیر یا جا زدن حلقه بیرون آمده روی آن چکش کاری نکنید.
 از زنجیرهای بیش از حد پوسیده، فرورفته،زنگ زده، تغییر شکل یافته... استفاده نکنید.
 انجام هرگونه تعمیرات، تغییرات و اصلاحات روی زنجیر خارج از محدوده توصیه شده توسط سازنده ممنوع است.
 زنجیرهایی که به هر دلیل ساختار آن ها دچار تغییر شده است مجددا باید مورد بازرسی و تست قرار گیرند.
 زنجیرهای ترک خورده، خمیده و شکسته شده و متعلقات آن نباید تعمیر شوند بلکه باید تعویض شوند.
 زنجیرهایی که تعمیر شده اند محل تعمیر آن ها باید توسط برچسب مشخص شوند.
 بارها را توسط زنجیر بصورت ناگهانی و یک ضرب بلند نکنید،مخصوصا در آب و هوای سرد که باعث شکست ساختاری زنجیر می شود.
 محدوده مجاز استفاده از زنجیرها دمای 20 - تا 400 + درجه سانتیگراد (طبق OSHA ) .
 از زنجیر گره خورده، پیچ خورده و در هم گیر کرده استفاه نکنید.
 زنجیر را از زیر بار نکشید، بلکه بار را بلند کرده سپس زنجیر را آزاد کنید.
 زنجیر را ازبالا به پایین نیندازید. بار را روی زنجیر نغلتانید و نکشید.
 زنجیر را از لبه های تیز بار محافظت کنید.برای این کار از تکه های لاستیکی، چوبی و یا لوله های دو نیم شده استفاده کنید.استفاده از پارچه در لبه ها مناسب نیست.
 قلاب جرثقیل را به قلاب انتهای زنجیر متصل کنید نه به حلقه های زنجیر.
 حلقه های زنجیر را با پیچ یا وسایل دیگر به هم وصل نکنید.طول خارجی هر حلقه نباید از 5 برابر قطر آن حلقه بیشتر باشد. همچنین پهنای هر حلقه نباید از 3.5 برابر قطر آن بیشتر شود.
 برای کوتاه کردن طول زنجیر آن را به دور قاب نپیچانید و گره نزنید.
 برای بلند کردن یا کوتاه کردن طول زنجیر طبق توصیه های سازنده عمل کنید.
 زنجیر ها باید در موارد زیر تعویض گردند (طبق آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار ایران ) :
- هنگامی که در اثر بلند کردن باری بیش از ظرفیت یا انجام عملیات حرارتی مجدد روی آن، اطمینان لازم را از دست داده باشد.
- بیش از 5 درصد افزایش طول داشته باشد .
- بیش از 4/1 ضخامت اولیه حلقه های زنجیر در اثر کار خورده شود.
 هنگامی که از زنجیر استفاده نمی کنید آن را در جای خشک و مناسب آویزان کرده و روی آن را بپوشانید .
 در صورتی که شرایط کاری به گونه ای است که با روغن کاری امکان چسبیدن شن و ماسه و ... روی زنجیر وجود دارد بهتر است زنجیر روغن کاری نشود.
 طبق آیین نامه حفاظت و بهداشت کار ایران، زنجیرهای باربرداری در فاصله زمانی که از حدود زیر تجاوز نکند تحت عملیات حرارتی مجدد قرار میگیرد:
- برای زنجیرهای با قطر12.5 میلی متر یا کمتر و زنجیر هایی که برای حمل فلز مذاب بکار میروند 6 ماه
- برای سایر زنجیرها 12 ماه
 انجام عملیات حرارتی روی زنجیرها تنها توسط کارخانه سازنده اولیه و تحت نظارت فرد متخصص صورت می گیرد.
 در صورت انجام هر گونه کار گرم، مانند جوشکاری، برشکاری و ... زنجیرها را از محوطه عملیات دور نگه دارید.
 اگر زنجیر چندین ساعت متوالی در درجه حرارت خیلی پایین باشد قبل از استفاده مجدد باید گرم شود .
 در صورت استفاده از زنجیر در قرقره زنجیر (Chin Block ) اتصاالت و پیچ و مهره های آن کاملاً محکم شوند .
 از زنجیر Chin Block هرگز برای باربرداری استفاده نشود.
 برای کار در محیط های با اتمسفر خورنده، بدون توصیه سازنده از زنجیر استفاده نکنید.
 در باربرداری با زنجیرهای دو ساق و بیشتر،زمانی که طول ساق های زنجیر با هم برابر نباشد موجب اضافه بار و پارگی زنجیر خواهد شد.
 برای تمیز کردن زنجیر از حلال مورد تایید سازنده استفاده کنید.
 تمامی زنجیرها باید دارای پلاک فلزی مشخصات و ظرفیت باشند.
 ریگرها ( سیم بکسل انداز) باید دارای دانش و تجربه کافی درباره بازرسی زنجیر و انتخاب گرید و ظرفیت مناسب زنجیر برای باربرداری داشته باشند .
 برای اتصال زنجیر به قالب جرثقیل از بست های کوپلینگی، Hammerlock ، یا Kuplex استفاده کنید.
 زوایای بین ساقه های زنجیر طبق توصیه سازنده باشد.
 تناژ و گرید زنجیر به صورت برجسته روی بدنه زنجیر در فواصل 90 سانتی متری حک شود.
 در صورت استفاده از چهار زنجیر باید هر دو زنجیر به یک حلقه متصل بوده و دو حلقه اتصالی به رینگ اصلی متصل شوند.
 تمامی رینگ های مورد استفاده باید مقاومت و استحکام کافی برای اتصال اسلینگ ها و زنجیرها داشته باشند و بطور منظم بازرسی شوند.
 رینگی که بیش از 5 درصد کشیدگی دارد استفاده نشود.
 هرگز رینگ را در قلاب قرار ندهید، مگر آنکه رینگ آزادانه درون قلاب حرکت کند.
 هرگز اجازه ندهید افراد زیر بار معلق که توسط زنجیر بلند شده است و یا روی آن قرار بگیرند.
 محل نگهداری زنجیر باید عاری از هرگونه خطرات مکانیکی، رطوبت، گازها و بخارات خورنده و دمای بیش از حد باشد.
 فاکتور طراحی برای ساخت زنجیرها برای عملیات باربرداری 1:4 است.
 هنگام استفاده از زنجیر برای بلند کردن بار آن را روغن کاری نکنید زیرا ممکن است باعث سر خوردگی و لیز خوردگی شود.
 در صورت باز شدگی بیش از 15 %دهانه قالب زنجیر و انحراف بیش از 10 درجه ی قالب زنجیر، قالب را تعویض کنید.
 قلالب زنجیر کج و خمیده را با صاف کردن به کار نگیرید.
 زنجیر گرید 100 با یک یا ترکیبی از اعداد 10، 100، 1000 مشخص می شود.
 زنجیر گرید 80 با یک یا ترکیبی از عالئم 80،8 و T مشخص می شود.
 در صورت وجود هر گونه آسیب دیدگی و تغییر شکل در حلقه اتصالی اصلی ( Master Link ) آن را تعویض کنید.
 برای اینکه زنجیرها زیر اجسام نمانده و آسیب نبینند زیر اجسام تخته گذاشته و زنجیرها را آزاد کنید .


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation