+98(21)55421082 | امروز شنبه ، 26-3-03
0 سبد خرید
تسمه حمل و مهار بار

تسمه حمل و مهار بار

تسمه ی مصنوعی یا بلت تسمه های مصنوعی یا بلت (Belt) که از الیاف نایلون یا پلی استر ساخته می شوند مورد بررسی قرار می گیرند. الیاف نایلونی در برابر بسیاری از مواد قلیایی مقاوم بوده و بیشتر کاربرد دارند، در حالی که مواد پلی استر در برابر مواد اسیدی مقاوم بوده و در شرایط خاصی به کار برده می شوند. اینگونه تجهیزات توسط دستگاه های بافنده ی صنعتی تولید می شوند. روش دوخت پیوسته، تنها روش مورد قبول برای ساخت بلت در بسیاری از استانداردهای معتبر عنوان شده است. معمولاً برای جلوگیری از سایش، محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی افزایش ضریب اصطکاک و محافظت بلت در برابر نور خورشید، از مواد مناسب پلیمری برای پوشاندن الیاف آن استفاده می شود. حداقل فاکتور طراحی در مورد این گونه تجهیزات 5 است. اتصالاتی که به بلت متصل می شوند نیز باید دارای مقاومت کافی به اندازه ی دو برابر ظرفیت بلت بدون ایجاد تغییر شکل دائمی در آن باشند و عاری از هرگونه لبه ی تیز بوده تا به بلت آسیبی وارد نکنند.

تسمه تخت
تسمه تخت
تسمه گرد
تسمه گرد
تسمه جغجغه ای
تسمه جغجغه ای

تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | BPFCO Corporation