+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 14-9-00
0 سبد خرید

حفاظ کشویی بلت

• حفاظ کشویی یا آستینی
این حفاظ ها برای جابه جایی بار با لبه های تیز به کار می روند. حفاظ های کشویی، بلت را به طور کامل در برگرفته و هنگام کشش بلت جا به جا نمی شوند.
• قطعات تقویتی
این قطعات می توانند به صورت دوگانه یا سه گانه به داخل چشمی های بلت دوخته شده و باعث افزایش ایمنی و طول عمر می شوند.
• پوشش – اندود کردن
با اضافه کردن مواد پوشاننده روی بلت، مقاومت آن در برابر ساییدگی و آسیب های شیمیایی افزایش خواهد یافت. این گونه مواد پوششی با افزایش ضریب اصطکاک، جا به جایی سطوح لغزان را نیز ممکن می سازند. بلت های اندود شده، با رنگ های روشن از سایر بلت ها مشخص می شوند.
بلت های نایلونی با روکش کتان نیز برای جا به جایی مواد با سطوح ناصاف به کار می روند.
ابعاد و اندازه ی چشمی ها از جمله قسمت های مهم در بلت است که طبق استانداردها و جداول مربوطه ساخته شده و برای بیشتر بلت ها طبق توصیه ی انجمن سازندگان بلت از جدول مقابل استفاده می شود.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation