+98(21)55421082 | امروز چهارشنبه ، 26-4-98
0 سبد خرید

از بین رفتن برچسب مشخصات بلت

در صورت مشاهده ی موارد زیر، بلت را تعویض کنید:
• از بین رفتن برچسب مشخصات بلت
• از بین رفتن حفاظ های کشویی یا پوشش های محافظ
• بلت نایلونی که با اسید تماس پیدا کرده است
• بلت پلی استر که با قلیا تماس پیدا کرده است
• بلت پلی پروپلین که با حلال های آلی مانند قطران ذغال سنگ تماس پیدا کرده است
• هرگونه بریدگی، سوراخ شدگی، پارگی، بیرون زدگی و سوختگی بر روی بلت
• هرگونه تغییر شکل در بت و اتصالات انتهایی آن که مطابق با توصیه ی سازنده نباشد.
• وجود گره خوردگی در الیاف سازنده در هر یک از قسمت های بلت
گره خوردگی بلت
در صورت مشاهده و تایید موارد فوق، بلت مذکور با برچسب ( استفاده نکنید) از سایر بلت ها مشخص شده و از رده خارج می شود ضمناً با بریدن دو سرچشمی ها و بازکردن اتصالات فوراً بلت آسیب دیده با بلت سالم جایگزین شود.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2019 | All ights Reserved | BPFCO Corporation