+98(21)55421082 | امروز جمعه ، 30-1-98 ساعت 15:44:46
0 سبد خرید

نگهداری و انبارداری بلت - تسمه حمل بار

• بلت ها را در محیط های تمیز، خشک و دارای تهویه نگهداری کنید
• از تماس مستقیم بلت با سطح زمن جلوگیری کنید
• بلت ها را به میخ چوبی و یا میخ فلزی ضدزنگ آویزان کنید تا هوا به خوبی جریان داشته باشد.
• بلت های نو و کهنه را جدا از هم نگهداری کنید.
• بلت ها را در معرض نور مستقیم آفتاب و اشعه ی فرابنفش قرار ندهید.
• از قرار دادن بلت در نزدیکی منابع گرمازا و اجسام داغ خودداری کنید.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2019 | All ights Reserved | BPFCO Corporation