+98(21)55421082 | امروز پنجشنبه ، 6-8-00
0 سبد خرید

زنبیل های ترابری و جا به جایی انسان با جرثقیل ها چگونه آزمایش می شوند؟

سازمان OSHA چه استانداردی برای ترابری انسان تعیین نموده؟


ترابری انسان باقلاب جرثقیل وزنبیل یا پلاتفرم بر پایه استاندارد فصل 29 از  کد قوانین فدرال به شماره part1926/550g (CFR)چگونه ساخت زنبیل یا پلاتفرم بر پایه استاندارد فصل 29 با شماره part1926/550g (CFR) و موارد ممنوع شده برای کارخانه های صنعتی فصل 29 با شماره part1910/180(h)(3)(v) (CFR)تعیین شده است  در این فصل برای بالا بردن قلاب و پایین بردن قلاب، گردش یاسویینگ کردن و حرکت قلاب و بار گفتگو شده است، هنگامی که امکان و دستیابی به هرآنچه بالا می برید (جابجا می کنید) خطرناک است. به هر روی تخلف از استاندارد می تواند خطرناک تر باشد و نتیجه را به حداقل برساند.


 اگر کارفرما مطابق با مقررات استاندارد (۳-۸)(g)، 550/۱۹۲6 CFRPart۲۹ که موارد ممنوع شده برای ترابری و جابجایی افراد با دکل جرثقیل توصیه کرده بکار ببریم و فولاد ویژه برای ساخت استفاده کنیم از اینرو این امکان را میدهد که زنبیل یا پلاتفرم ساخته شود که بتوان انسانی را در ارتفاع جابجا نمود. استاندارد فولاد برای انتخاب کردن شماره (4)(c)، 753/۱۹۲6 CFRPart۲۹   می باشد.


 چه مقرراتی برای کارور و عملیات جرثقیل از دیدگاه ایمنی لازم است؟


چون نمی توان در مورد جابجایی انسان در ارتفاع خطر کرد از اینرو باید مقررات زیر رفتار شود.


 ۱- برای جابجایی انسان باید یک زنبیل ویژه ساخته و پایه ریزی شود.


 ۲- باید فرم مخصوصی را با یک درصد تولرانس از نظر تعادل ساخت.


 ۳- جرثقیل و سیم بکسل بار بندی را با ضریب عددی هفت بر یک انتخاب نمود.


 ۴- از روی احتیاط پلاتفرم ویژه جابجایی انسان را بدون شوک آهسته به حرکت درآورد. از حرکت ناگهانی در بالا خود داری کنیم.


۵ - از نظر مقاومت چرخشی زنبیل ، سیم بکسل بردن پلاتفرم را با ضریب اطمینان ده بر یک بکار ببرید.


۶- هنگامی ، که انسان" در پلاتفرم قرار گرفت قطع کنها و ترمزهای لازم باید اعمال شود.


 ۷- وزن تشکيل شده در برگیرنده وزن انسان، لوازم مورد نیاز و پلاتفرم بیش از ۵۰ درصد ظرفیت نباشد.


پلاتفرم جابجایی انسان چگونه طراحی می شود؟


مهندس دارای صلاحیت یا کارمند با تجربه ای ساختن آن  را طراحی می کند.


آن پلاتفرم باید برای انسان برپایه مقررات زیر طراحی شود.


باید برای انسان برپا به مقررات زیر طراحی شود.


1- باید حداکثر پنج برابر نیروی وزن کلیه بار قدرت نگهداری داشته باشد.


2- حداقل چپ شدن و حداکثر تعادل را هنگام حرکت و تکان خوردن داشته باشد.


3- برای نگهداری ابزار و موادی که به عنوان لوازم کاربرده می شود و همچنین کارکنانی که در زنبیل قرار می گیرند باید دور تا دور نرده کشی و از نظر استاندارد کف سازی مطمئن ریل کشی شده باشد.


پلاتفرم بايد ویژگی های زیر را داشته باشد:


 الف: در روی پلاتفرم حلقه برای اتصال در قلاب داشته باشد.


ب: ورق و پلیت  که برای کفسازی بکار رفته ثابت شده و گنجایش وزن بار را داشته باشد.


 پ: برای ورود به زنبیل درب تعبیه شده دارای قفل باشد. که هنگام گردش باز نشود.


 ت: از نظر کارکنان ناقص و بی عیب باشد.


افزودن بر موارد بالا از نظر سازمان ایمنی و سلامت OSHA فرد مورد نظر باید نکات زیر را رعایت کند.


از نظر حفاظت و ایمنی کارکنان درون زنبیل باید کلاه ایمنی داشته و آن را سفت ببندند که از افتادن آن جلوگیری شود. فرد مورد نظر خود را با کمربند ایمنی سفت نماید و سر دیگر کمربند را در قلاب جرثقیل ببندد.


پلاتفر ساخته شده دارای چه ویژگی هایی می باشد؟


تمام لبه های نرده های پلاتفرم هموار و صاف شده باشد تا از زخمی شدن کارکنان جلوگیری شود.


همه جاهای جوشکاری شده و اتصالات پلاتفرم باید بر پایه مشخصات و مقررات جوشکاری از نظر جوش و درجه جوشکاری و مواد مصرفی و جنس مواد درست رفتار شده باشد.


گنجایش و وزن زنبیل جا به جایی انسان نباید افزون بر گنجایش یا حداکثر ظرفیت بار ساخته شده باشد. تنها کارکنان مجاز مامور و لوازم کار و قطعات و مواد لازم برای شغل مورد نظر اجازه ورود به پلاتفرم را دارند.


تمام مواد و ابزار لازم باید به صورت بسته بندی شده و از نظر نگه داشت تعادل همواره به طور پایدار در زنبیل مستقر و بسته شوند.


از نظر استاندارد درباره مجهز کردن زنبیل، سازمان ایمنی و سلامت OSHA چه پیشنهادهایی کرده است:


مجهزکردن پلاتفرم جابه جایی انسان برپایه موارد زیر باید رفتار شود:


1- لوازم باربندی باید توسط حلقه بار و شکل باربندی شود. هنگام کاربرد سیم بکسل ها باید سیم بکسل ها پلاتفرم مستقیما وصل شود.


2- لوازم باربندی و آنچه که به پلاتفرم اتصال داده می شود نباید برای هیچ کار دیگری به کار برده شود.


3- قلاب ها و دیگر لوازم اتصالی باید بسته و قفل شود و به قلاب جرثقیل کاری نداشته باشد.


4- همه جاهای بسته و شکل ها و پیچ و مهره ها و پین های به کار گرفته شده باید به طور پی در پی در هر بار استفاده بازدید و بررسی شود.


 پیچیدن سیم بکسل دور قلاب از نظر پوشش دور قلاب برای باز نشدن قدغن است.


پیش از اینکه در پلاتفرم، جابجایی انسانی انجام شود چه مقرراتی وضع شده است؟


پیش از بالا بردن انسان، کارور جرثقیل باید در آغاز زنبیل بدون انسان را برای آزمایش بالا برده و برپایه عملیات زیر آزمایش کنید:


 الف: یک بار نیز وزن آدمها و لوازم در پلاتفرم با وزنه آزمایش می شود.


ب: در سطح زمین از نظر تعادل استارت می شود از نظر موقعیت هنگامی که کارکنان وارد پلاتفرم شدند روی سطح زمین آزمایش کنید.


پ: تمام سیستم بازرسی می شود کنترل کننده ها لوازم ایمنی در حالي کار هیج مزاحمتی نداشته باشند.


 ت: مطمئن باشید که دکل جرثقیل هنگام بالا بردن، دارای مشخصات و ویژگیهای با ۵۰ درصد ظرفیت را خواهند داشت. ث: پیش از اینکه جابجایی انسان انجام پذیرد آزمایش کنید.


 پس از آزمایش بالابر چه کاری انجام میدهید؟


What actions are required after the trial lift


پس از آزمایش کارفرما از نظر اطمینان پلاتفرم جابجایی انسان را برابر چند اینچ بالا برده و بازرسی می کنند و مطمئن می شود که پلاتفرم تعادل دارد.


پیش از اینکه افراد بالا برده شوند کارفرما موارد زیر را باید بازرسی کند.


الف: سیم بکسل قلاب آزاد و تاب نداشته باشد.


ب: سیم بکسل های ضربدری اتصال به پلاتفرم به همدیگر نپیچیده و تاب هم نداشته باشند.


پ: حلقه سیم بکسل های اتصال روی مرکز ثقل پلاتفرم قرار داشته باشد.


ث: سیم بکسل ها شل و ول نباشد.


ج: تمام سیم بکسلهای روی درام و قرقره ها در جای خود قرار دارند.


چ:در آغاز پس از بازرسی و آزمایش کارفرما باید ارکان دارای شرایط و صلاحیت دار انتخاب نماید.


تاب در کن، پلاتفرم، پایه های نگهدارنده جک های جرثقیل روی زمین و اسکلت فلزی کامل جرثقیل مورد بازرسی قرار می دهد. در مورد کارکنان صلاحیت دار باید پیش بینی های مورد نیاز انجام شود و فرد مورد نظر تعیین هویت و شناسایی شود که آیا فرد مورد نظر می تواند در ارتفاع کار کند و مشکلی در ارتفاع ندارد و برای کار مورد نظر درست انتخاب شده است.


استاندارد مورد نظر : (29CFR1926/32(f)


کارفرماها باید از نظر اطمینان پلاتفرم و لوازم بارگیری و از نظر مقیاس آزمایش پلاتفرم ها 125 درصد ظرفیت پلاتفرم در موقعیت های زمانی زیر بازرسی و باید داشته باشد.


الف: در آغاز که پلاتفرم فراهم می شود.


ب: پس از تعمیر و یا تغییرات در آن.


پ: پیش از بالا بردن کارکنان و کارگران در ارتفاع


چگونه می توان سطح آگاهی کارگران و کارکنان مجاز را به روش های ایمنی بالا برد؟


How can workers make hoisting operations?


مراحل زیر را انجام دهید:


1- تمام بدن کارگران را در درون پلاتفرم بازرسی قرار دهید سپس آن ها را بالا و پایین ببرید.


2- سیستم جلوگیری از افتادن کارکنان مانند کمربند ایمنی، طناب آن در بالای قلاب و یا اسکلت فلزی بسته شود.اگر کارکنان از روی آب جا به جا می شوند باید استاندارد 29CFR Part1920/126 به کار گرفته شود.


4- باید کاملا در دیه قرار بگیرید و یا با لوازم ارتباطی و سیگنال های دست به کارور جرثقیل فرمان دهید.


چگونه کارور جرثقیل می تواند ایمنی رفتار کند؟


برای اطمینان از عملکرد کارور مطالب زیر ضروری می باشد.


1- راننده یا همان کارور جرثقیل هنگام روشن بودن جرثقیل و هنگامی که کارکنان در پلاتفرم مشغول کار هستند محل کار را ترک نکند.


2- اگر هر نشانه ای از خط احساس کرد مانند بادهای شدید عملیات را ایست داده و پلاتفرم را پایین بیاورید.


3- هنگامی که کارکنان بالا هستند هیچ بار دیگری با قلاب جا به جا نکند.


چه قوانینی هنگام حرکت جرثقیل در زمان جا به جایی پلاتفرم انسان تهیه و توصیه شده است؟


هنگامی که جرثقیل در حال حرکت است بالا بردن کارکنان ممنوع است مگر در مواردی که کارفرما به دلیلی آن را آسیب زننده بداند( جرثقیل های تاور لکوموتیوی استثنا می باشد).


هنگامی که جرثقیل حرکت می کند کارور آن باید قوانین زیر را رعایت کند.


1- کامیون یا جرثقیل را روی ریل از حرکت بازدارید.


2- شعاع کار را با بالا بردن دکل کم کنید و قطع کن حرکت را قطع کنید.


3- مطمئن باشید که جایگاه در حرکت متعادل است.


4- حرکت را پیش از آزمایش به کارفرما و کارمندان مربوط آگاهی دهید.


 5-  کمپرسور باد را بازرسی کنید، همچنین تایرها را بررسی کنید. ظرفیت را بررسی کنید که دارای 50 درصد ظرفیت باشند. ممکن است جک ها را کمی بالاتر از زمین قرار داده و حرکت کنید.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation