+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 25-7-00
0 سبد خرید

موارد بازرسی دوره ای بالابراهرمی پولیف

• نشانه های آسیب دیدگی و شل بودن پیچ ها، مهره ها و میخ پرچ ها
• نشانه هایی از ضعیف شدگی، خوردگی، ترک خوردگی، تغییر شکل اجزای معلق، اتصالات زنجیر، طوق و قلاب، پیچ های آویزان، شفت، بلبرینگ، پین، خارها، غلتک ها، رولرها، قفل کن هاو وسایل گیره ای
• نشانه های آُیب به قلاب، بست و اتصالات قلاب، پین ها، جوش ها، میخ پرچ ها و ضامن ها
• نشانه های آسیب دیدگی و ضعیف شدگی شدید قرقره ها
• نشانه های ضعیف شدگی، آسیب های ناشی از سایش سطوح درگیر، دیسک ها، ضعیف شدگی ضامن و شیطانک ها، چرخ دنده، کشیدگی ها، شکستگی ضامن ها و فنرها در سیستم ترمز
• نشانه های آسیب دیدگی به ساختار دستگاه، بدنه و اجرای نگهدارنده
• خوانا بودن برچسب ها و پلاک های نشانه دهنده وضعیت عملکرد اهرم و حرکت دستگاه
• خوانا و سالم بودن برچسب های هشدار دهنده ایمنی بالابر
• سالم بودن حلقه ی اتصالی متوقف کننده ی انتهای زنجیر وضعیت سیم بکسل و بلیت


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation