+98(21)55421082 | امروز پنجشنبه ، 6-8-00
0 سبد خرید

موارد ایمنی بالابراهرمی – پولیف

موارد ایمنی هنگام کار با Lover hoist مشابه با chain Block است ولی موارد زیر نیز قابل قابل ذکر است:
• در صورت استفاده از بالابراهرمی زمانی که نمی توانید بار را به خوبی مهار کنید و یا طول زنجیر شما کوتاه است از یک بالابر با ظرفیت بیشتر استفاده کنید.
استفاده از بالابر- پولیف نامناسب
• برای استفاده درتس تر و ایمن تر حتماً دستورات و توصیه های سازنده را به کار گیرید در صورت امکان تلاش کنید نحوه ی کار و ساختمان بالابراهرمی را به خوبی بیاموزید.
• از به کار بردن بالابر اهرمی که فاقد پلاک شناسی است و تناژ آن مشخص نیست خودداری کنید.
بالابر- پولیف بدون ضامن ایمنی
• روی بدنه ی بالابر اهرمی باید جهت های بالا و پایین آوردن بار با فلش یا روش دیگر مشخص شده باشد.
• از به کار بردن بالابراهرمی فاقد ضامن ایمنی و بالابرهای آسیب دیده خودداری کنید.
• روی بدنه، اهرم و قلاب ها باید مقدار ظرفیت مجاز (SWL) نوشته شده باشد.
• از افزودن خودسرانه ی طول اهرم بالابر اهرمی خودداری کنید.
• انجام هرگونه کار گرم و عملیات جوشکاری روی زنجیر بالابر اهرمی بدون توصیه ی سازنده ممنوع است.
• اهرم بالابر را برای منظورهای دیگری غیر از عملیات Lifting استفاده نکنید.
• بالابراهرمی را برای مدت زمان طولانی تحت بار سنگین قرار ندهید.
• برای جلوگیری از در رفتن رنجیر، به انتهای زنجیر دستی یک حلقه ی فلزی بزرگ وصل یم کنند. مراقبت نمایید حلقه ی مذکور آسیب ندیده باشد.
• زنجیر و محل اتصالات و نقاط درگیر را طبق توصیه ی سازنده به طور منظم روغن کاری کنید.
• روغن کاری نامناسب، طول عمر مفید زنجیر را کاهش می دهد.
• هرگز بالابراهرمی را از ارتفاع به پایین پرتاب نکنید.
• هرگز از ظرفیت مجاز باربرداری SWL تجاوز نکنید.
• پیش از استفاده مطمئن شوید که زنجیر دچار تاب خوردگی و پیچیدگی نشده باشد.
• برای کوتاه کردن، زنجیر را گره نزنید و با پیچ و مهره نیز نبندید.
• هرگز زنجیر را به سرعت نکشید و بیرون نیاورید.
• اگر زنجیر از جای خود بیرون می جهد و یا دستگاه به خوبی کار نمی کند احتمالاً دستگاه ازتنظیم خارج و یا زنجیر دچار آسیب شده است.
• اجزا و تنظیمات ترمز باید مطابق با توصیه های سازنده انجام شود.
• تمام بالابرهای اهرمی از لحاظ بازرسی و تعمیر و نگهداری باید دارای برگه ی ثبت شده باشند.
• از قرار دادن بار یا اسلینگ در نوک قلاب بالابراهرمی خودداری شود. زیرا احتمال در رفتن بار وجود دارد.
• بار معلق و آویزان متصل به بالابر اهرمی را به حال خود رها نکنید.
• هنگامی که بار به بالابر متصل است زنجیر را در حال آزاد ( Free chain) قرار ندهید.
• بار را از روی سر نفرات جا به جا نکنید.
• از بالابر اهرمی برای جا به جایی انسان استفاده نکنید.
• کاربرهنگام کار با بالابراهرمی باید به گونه ای قرار گیرد که دسترسی آسان به تمام قسمت های بالابر داشته باشد.
• زنجیر بالابر اهرمی همیشه باید به حالت راست و کشیده قرار داشته باشد.
• مطمئن شوید که محل اتصال قلاب و ساختار سازه ای که بالابر به آن متصل است توانایی و پایداری لازم را داشته باشد.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation