+98(21)55421082 | امروز پنجشنبه ، 6-8-00
0 سبد خرید

بازرسی فنی بالابر اهرمی

بازرسی بالابر اهرمی و قرقره ی زنجیر در انواع زیر انجام می شود:
1- بازرسی اولیه ( پیش از نخستین استفاده) تمامی بالابرهای نو، تازه تعمیر شده و تغییر یافته، باید توسط شخص آگاه مورد بازرسی قرار گرفته و با استانداردهای مربوطه مطابقت داشته باشند. موارد بازرسی باید ثبت و نگهداری شوند. بازرسی روزانه نیز برای افزایش ضریب ایمنی توسط کاربران و یا افراد مجاز در آغاز هر شیفت کاری به صورت چشمی طبق موارد زیر انجام می شود:
• مکانیزم های عملیاتی و کنترلی
• قلاب و ضامن ایمنی آن
• اسلینگ ( زنجیر، سیم بکسل، بلت)
2- بازرسی مداوم ( ferequent)
هدف از این بازرسی پیدا کردن هر گونه موارد ناایمن و خطرناک در هنگام استفاده از بالابر و یا آسیب هایی است که در حین کار به بالابر وارد می شود. معمولاً فواصل زمانی بازرسی دائم بالابر براساس شرایط کار و نوع سرویس دهی آن است. عموماً استانداردها چند نوع این بازرسی را توصیه نموده اند. سرویس نرمال به صورت ماهیانه، سرویس نگین به صورت هفتگی تا ماهیانه و سرویس فوق سنگین به صورت روزانه تا هفتگی انجام می شود.
در این بازرسی موارد زیر توسط فرد آگاه و بازرس مجرب بررسی می شود:
موارد باررسی مداوم
• تمام مکانیزم های عملیاتی، تنظیمات، عدم تنظیمات و صداهای نامعمول
• سیستم ترمز و عملکرد درست آن
• قلاب و ضامن ایمن آن متناسب با استاندارد ASME
• عملکرد ضامن ایمن قلاب
• زنجیربالابر
• اهرم بالابر از لحاظ خمیدگی، ترک خوردگی و آسیب دیدگی های دیگر
• تکیه گاه بالابر از لحاظ آسیب دیدگی
بلبرینگ بالابر


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation