+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 4-11-00
0 سبد خرید

قطعات مهم جرثقیل های سیار و ماشینی

 قطعات مهم جرثقیل های سیار و ماشینی مورد آزمایش از روی حروف الفبا عبارتند از:


·     BEAM بیم شامل دو قطعه اسکلت و مسیر رفت و برگشت اسکلت فلزی پل، ترولی، اسپیدر.


·     CHAIN شامل زنجیرهای طولی جرثقیل های زنجیری، زنجیرهای باربندی


·     CRAIN شامل جرثقیل های سقفی الکتریکی، جرثقیل های سقفی نیوماتیکی، جرثقیل های سقفی دستی، جرثقیل های ثابت پدستال، جرثقیل های ماشینی MOBILE CRAIN


·     DAIVIT دستگاه های ترابری قایق، شناورهای نجات


·     HOOK قلاب شامل قلاب های ایمنی، قلاب های ضامن دار


·     JIB جیب یا جت و به اصطلاح بچه بوم، شامل جیب مشبک، کشویی، چرخان


·     MANUAL HOIST دستورالعمل بالابری: در بردارنده سیم بکسل های بالابر، تیفور (تیرفور) زنجیرهای بالابری، چین بلوک CHAIN BLOCK که به اصطلاح جیم پلاک و زنجیرهای کششی


·     PERSONALCARRIERزنبیل های بردن (ترابری و حمل) انسان


·     POWERHOIST شامل سیم بکسل های بالابر، زنجیرهای بالابر، برقی و بادی


·     POWERWINCH و ینجها یا درام ها، الکتریکی، بادی، هیدرولیکی


·     SHACKLE شامل شکل های پیچی کمانی و صاف BOW&DEE و شکل های با ایمنی کمائی و صاف


·     SHEAVE BLOCK شامل قرقره های ثابت و متحرک و قرقرههای مرکب


·     TRUCK دستگاه و کامیونها مانند لیفتراک ها


·     WIREROPE شامل سیم بکسل های بالابر مغز کنفی و مغز فولادی


·     WIREROPES|LINGسیم بکسلی های بار بلند کن تک رشته و چند رشته ای


·     POLYESTER/FIBERSLINGS لوازم بار بلند کن تهیه از مواد شیمیایی و تسمه ها


·     WIREROPEFTTTING لوازم اتصال سیم بکسلی ها شامل : گوشواره، بست گوه ای، کرپی،حلقه ها، بست پرسی ، بست انتهایی، بافتن با دست، پین ها


·     EYEBOLTآی بولت ها یا پیج های چشم دار


·     METALICCONTAINER شاهین های ویژه ترابری کانتینر و ترابری بارهای متفاوت


·     PADEYE شامل حلقه ها، زنبیل ها، پالتها


·     TROLLEYSگاریچه یا گاری و یا تالشکی چهار چرخ حمل مکانیزم قلاب ها و بار روی دکل و سطح پلی سازه فلزی BEAM


سازه فلزی شامل: اسکلت پلی یاد کلی، ریلی های جرثقیلی، کله گی ها، و اسکلت انتقالی


بار آزمایشی: هنگامی که دستگاه نو و یا پس از هر تغییر یا تعمیرات انجام میشود.


 مقدار بار آزمایشی: از فرمول ۱٫۲۵*. SWL انجام پذیر است.


هر شش ماه یکبار باید با بار آزمون آزمایش و گواهینامه صلاحیت صادر شود.


هر شش ماه توسط کارکنان صلاحیت دار سازه فلزی آزمایش انجام میشود.


 ظرفیت .S.W. L نباید بیشتر از ۱۵۰۰ محلی تکیه گاه پلی یا اسکلت فلزی، خمشی یا تنش داشته باشد.


شرایط لازم برای آزمایشRequirement for Examination


1- آزمایش باید در یک محیط روشن انجام گیرد.


۲- آزمایش و گواهینامه و بازدید و ظرفیت باید ثبت شود.


۳- آزمایشی تشخیص هویت با S.W.L آگاهی و مطمئن شوید.


قطعات نصبی:


۱- مهاربندها را بازرسی کنید.


۲- تمام پیچ و مهرهها از نظر سفتی و شلی درست هستند مطمئن باشید.


۳- ازنقاط جوش و جوشکاری شده بازدید ومطمئن شوید در صورت تردید با دستگاه MPl (روشی بازرسی با ذرات مغناطیسی) آزمایش کنید.


 اسکلت فلزک، بیم اسپریدر، ریلهای آهنی


۱- بیم یا اسکلت فلزی را از دو سر تکیه گاه کنترل کنید.


۲- مفصل ها را درست کنترل کنید.


۳- سطح حرکتی تمیز و چرخ هاساییدگی نداشته باشند.


 ۴- کلیه وسایل اتصالی و ضمایم را کنترل که تابیدگی نداشته باشد. این خود علتی است برای رد کردن و وازدگی آن قطعه معیوب است. در صورت داشتن پیچیدگی می توانید نپذیرید. ۵- فلانچ ها را از نظر سایشی بررسی کنید.


۶- محل ایست اتصال را بازدید کنید که درست باشد.


۷- هر چیز اتصالی را بررسی و بازدید کنید. اسکلت فلزی پل، ترولی، اسپیریدر، بوم، برج و جت.


روش آزمایش و بار آزمایشی:


پس از ساخت و تهیه و یا پس از هر تعمیرات و یا تغییرات باید این آزمایش ها انجام شود. باید توجه شود این آزمایش ها روی دستگاه انجام نمی شود. این جدا از آزمایش های دستگاه است.


اگر ظرفیت S.W.L کمتر از 20 تن باشد بار آزمایشی 2x S.W.L


اگر ظرفیت S.W.L کمتر از 160 تن باشد S.W.L x1.4+9.6


اگر ظرفیت S.W.L بیشتر از 160 تن باشد بار آزمایشی 1.1x S.W.L می باشد. هر شش ماه یک بار توسط کارکنان صلاحیت دار آزمایش شده و در دفتر گزارش ثبت می شود. و گواهینامه صادر خواهد شد.


جرثقیل های موبایل (سیار)، جر ثقیل ھای کارگاھی و جر ثقیل های کفی


جرثقیل های نو یا دستگاههایی که تازه در دست تعمیر قرار گرفته از نظر لوازم و توانایی وایمنی  قابل اعتماد بودن


از نظر ظرفیت و کار مورد بازرسی و بازدید و آزمایش قرار می گیرند. جرثقیل ها می توانند در موارد زیر شکسته و از کار افتاده شوند. ازاینرو دستگا.هادر موارد زیر آزمایش خواهند شد


1- استقرار و پایداری   Stability


۲- اسکلت فلزی Structure


3- وینچ یا درام و تجهیزات Drum & Equipment


4- بار اضافی Overload


5- مدارک و اسناد مستندسازی Documentation


( واژگان و اصطلاحات فنےی GloSSary برای جرثقیل های موبايل)


 افراد صلاحیت دار Competent Person


 در برگیرنده افرادی میباشند که آموزش دیده و تجربه به دست آورده اند. دانش به دست آمده و شایستگی در مهارت آنها باعث درست عمل کردن وظیفه می شود.


 استقرارstability : از جهت هایی شامل هم افراد و هم لوازم، حاصل جمع روی هم رفته در یک لحظه غفلت باعث چپه شدن و واژگونی می شود پیش از اینکه در برابر چپه شدن مقاومت کند.


 دکل مشبک Lattice Boom: اسکلت فلزی از قوس های وتری مانند و قطعاتی که می توانند عملی کشش رادر دکلی تحمل کنند.


 لنگر خوردن یا لنگر برداشتن LUEFING: زاویه گردش که توسط دکل یا جیب نسبت به محور اصلی مشخص می شود. و قلاب با بار یا بدون بار حرکت نوسانی (پاندولی) انجام می دهد.


 دو بلوک قرقره ها  Two Blocking شامل بلوک قلاب و بلوک سر دکل که توسط سیم بکسل بهم وصل می شود و تشکیل فال FALL ویا لایه های دستگاه را می دهند.


 جدول ظرفیت ها


شرکت های سازنده موظف است جدول ظرفیت ها را با دستگاه  در اختیار خریداران قرار دهند.


 اطلاعات مهم درجھت عملیات در بالای کنترل کننده ها قرار د هند و نګات لازم را مطرح نماید. هنگامی که ظرفیت ها را حساب می کنیم اگر اشتباهی در ظرفیت آن حساب شود می تواند خطرناک و حادثه آفرین باشد.


عاملهای زیر مطرح شده می تواند در تعیین ظرفیت موثر باشد، عبارتند از:


شعاع کار RADIUSEs: فاصله بین مرکز ثقل بار تا مرکز ثقل گردان جرثقیل


 طول دکلBOOMLENTCH  :شامل قطعات در آمده دکل یا جیب که باعث افزایش طول دکل یا هر چیز دیگری که به دکل افزوده که باعث افزایش طول بوم شود.


 جهت علمیات: Quadrant of Operation


شامل سطح عملیات که باعث بالابردن بار در چه جهتی از چهار ربع دایره عملیات انجام می شود.


 الف: جلو،      ب: عقب      پ: دو طرف به پهلوها طرف چپ و طرف راست


زاویه دکل  :ANGLE BOOM زاویهای که بین سطح افقی و محور دکل می باشد. توسط عقربه شاخص زاویه دکل نشان داده می شود.


 وزن جرثقیلی : WEIGHT CRANE شامل شاسی، کابین، موتور، جک ها، جیب، دکلی مشبک یا تلسکوپی، طول بوم یا بومهای دیگر کمکی وزن ابزار و ادواتی که به قلاب جهت باربندی اضافه می شود مانند قلاب گلوله ای، بلوک قلاب، اسلینگ ها، سیم بکسل ها و درام وزنه های تعادل، هر راننده باید وزن دستگاه خود را بداند.


 قلاب کمکی: AXILARYHOOK قلاب الحاقی معمولا بار را با سرعت بیشتری نسبت به قلاب اصلی بالا و پایین میبرد.


قطع کن د کل: ابزاری برقی بوده که حد و حدود زاویه دکل را محدود می کند و برای درازترین طول دکل طراحی شده است.


ترمز Brake: ابزاری است که برای آهسته کردن یا کاملا ایست کردن حرکت ها با نیروی اصطکاک عمل می کند.


 وزنه های تعادل:Counter weight   وزنه ایست برای حفظ و نگهداری تعادل دستگاه و بار که هنگام بالابردن و مونتاژ دستگاه و استقرار تنظیم و سوار می شود.


 عرشه :Deck شناسی گردان و جرح دندانه ای که در جای خود می گردند.


 درام یا سیم بکسل جمع کن :Drum یک طبلک استوانه ای شیار دار یا بدون شیار گردان که در موقع بالا و پایین بردن قلاب سیم یکسل قلاب به دور آن چرخیده و سیم بکسل جمع یا باز می شود.


 Head ache ball گلوله سنگین: در بالای قلاب تک رشته سیم بکسل فال، قلاب گلوله ای بزرگ سنگینی نصب و در هنگام پایین آوردن قلاب بدون بار آن تحت جاذبه زمین سیم بکسل را به طرف زمین هدایت می کند.


 ترمز نگهدارنده آتوماتیک Holding Brake: ترمز به صورت اتوماتیک برای جلوگیری از حرکت هنگامی که دستگاه خاموش است یا کنترل کننده ها در صفر پوزیشن هستند.


 جیب یا جت JIB: یک دکل کوچک کمکی است که به طول بوم اضافه می شود و طول دکل را بلندتر می کند که این عمل برای بارهای ویژه و مخصوصی با برد خیلی دور استفاده میشود.


  بار :LOAD وزن یک قطعه از موضوع ترابری (حمل و نقل) است که دستگاه آنرا بالا و پایین میبرد و همیشه بار شامل وزن قطعه + وزن قلاب+ سیم بکسل ها و اسلینگ های بارگیری حتی شکل ها و یا هر چیز دیگری که به بار اتصال میشود.


 LOAD BLOCK : هر قطعه ای که به قلاب با شکل یا حلقه تاب در کن، قرقره ها، پین ها هر چه آویزان به دکل باشد بلوک بار به شمار میاید.


 قلاب اصلی :MAIN HOIST  سیستم اصلی بالابری که با دکل استفاده میشود و برای بالابری بار با حداکثر ظرفیت انجام میشود.


 ترمز مکانیکی  Mechanical load Brake: یک ترمز مکانیکی ارومانیکا میباشد که با عمل اصطکاک کنترل بار هنگام پایین آوردن بار بکار میرود. این عمل در پایین آمدن بار با موتور انجام می شود اما باید مواظب بود که وزن بار اضافه بر طرفیت موتور و گیربکس نباشد به ویژه در بالا رفتن بار اهمیت خاصی خواهد داشت.


 جک زدن   :Outriggers یک نگهدارنده اتصال شده جرثقیل برای جلوگیری از حرکت زیر فرم یا شاسی نصب شده و برای استقرار و تعادل و به وجود آوردن سطح اتکا بیشتر جک ها زده و استفاده می شود.


ضامن چرخدنده PAWL : یک ضامن است که چرخ دنده را قفل می کند و برای جلوگیری از حرکت چرخ دنده برای نگهداری به کار می رود.


مهارها Pendants: توسط سیم بکسل مهار بندهایی تهیه و آویخته که با آن دکل جرثقیل نگهداری می شود.


شعاع کار:Radius مسافت بین محور گردان جرثقیل تا مرکزثقل بار  به صورت افقی میباشد.


 سیم بکسل کشش :REEVING راه گذرگاه سیم بکسل که از تمام قرقره ها و سیم بکسل جمع کن عبور می کند و جزو قطعات به شمار می آید.


 حرکت قرقره ها :Running sheaves  قرقره ها هنگامی که قلاب بالا و پایین حرکت می کنند می گردند.


ساختار:superstructure   فرم گردان، پل، بوم یا دکل و دیگر قطعات عمل کننده را ساختار گویند.


 آزمایش بارها Test load  :هر باری باید پیش از بالا رفتن و ارتفاع دادن، آزمایش و قابل قبول باشد.


به لوازمی باید توسط کارور جرثقیل های موبایل کنترل شود.


1-       اسناد و مدارک Documentation


2-        لورهای کنترل عملیات Levers


3-       ابزار و لوازم ایمنی جرثقیل Safety device


4-       جک های زیر پایه دستگاه Outriggers


5-       بازرسی زیرسازی روی شاسی Hydraulic


6-       قسمت های مختلف بوم یا دکل


7-        گزارش روزانه LOGBOOK


8-        بررسی بازدیدهای قبلی و تعمیرات قبلی ثبت شده


9-       گزارش بازدید کارور قبلی جر ثقیل


10-      جدول باربرداری جر ثقیل


11-      چگونگی لنگر بار برداری


12-      هیدرولیک Hydraulik


13-      آزمایش درآوردن و در هم کشیدن دکل ها یا بوم تلسکوپی


14-      سویینگ یا گردش در آوردن دکل در جهت عقربه های ساعت وبرعکس


15-      ترمز گردش سویینگ


16-      قفل سویینگ


17-      سیم یکسل جمع کن اصلی برای قلاب اصلی Main winch


18-      سیم بکسل جمع کن فرعی برای قلاب کمکی


19-      برف پاک کن شیشه های پنجره ها


20-      کنترل علامت ها و نوشته ها


21-      نمودار جدول بار برداری


22-      نمودار جدول طول دکل ها


23-      نمودار جدول زاویه دکلها


24-      کنترل سیستم نوشته ها و سیگنالها و علامت ها


25-      نمودار تراز بودن شاسی وزیر پایه جرثقیل


26-      نمودار گردش درام یا سیم بکسل جمع کن


  چراغ های علامت دهنده از نظر رنگ


الف : رنگ سبز یا سفید، رنگ طبیعی و آزاد برای هر نوع کاری


 ب: رنگ آبی رنگ ققل از نظر وظایفا


 پ: رنگ قهوه ای نزدیک به استاندارد


 ت: رنگ قرمز، رسیدن به حد غیر مجاز


 بازرسی و بازدید زیر مجموعه جرثقیل موبایل


1- تمام اسکلت فلزی بین چهار چرخ زده شده


۲- تمام بست های اتصال و چرخ دنده گردان با توجه به رواداری (تولرانس) سایش


۳- جک های جرثقیل، پایه های تکیه گاه های جرثقیل


۴- کنترل هیدرولیک


۵- محل نصب شیلنگ های هیدرولیک


۶- درآمدن کشویی جک ها


۷- رام های هیدرولیکی جک ها


۸- جک های عمودی


9-جعبه های جک ها


10- درآمدن جک ها


 ۱۱- زیر پایه فلزی جک ها


 ۱۲- پین های اتصالی جک ها


۱۳ - ثابت بودن حباب هوایی تراز شاسی


 14- لوله ها و شیلنگ های هیدرولیک وپمپ هیدرولیک


۱۵- سیم بکسل جمع کن اصلی و فرعی


۱۶- آکومالانور سیم بکسل جمع کن


آزمایشی جرثقیلی های موبایل MOBILE CRANE


چگونگی بار آزمایشی (آزمون)، مدت آزمایش، جرثقیل های مربوط


پمپ هیدرولیکی


هنگامی که جرثقیل نو است یا هر چهار سال یکبار یا پس از هر تغییر یا تعمیرات یکبار با کمترین برد یا شعاع کاری و یک بار با بیشترین برد یا شعاع کاری آزمایش خواهد شد. بار آزمایشی: اگر ظرفیت .S.W. L کمتر از ۲۰ تن باشد ۲۵، S.W.L.x۱ اگر ظرفیت .S.W. L بین ۲۰- ۵۰ تن باشد S.W.L.۴۵T اگر ظرفیت بیشتر از ۵۰ تن باشد .S.W. L * ۱۰۱ در داخل کابین جرثقیل پلیت نصب سال تولید، نمره شناسایی و ظرفیت نوشته و هر شش ماه باید توسط کارکنان صلاحیت داری این آزمایش تکرار و گواهینامه سلامت صادر شود. در جرثقیل های هیدرولیکی چه لوازمی کنترل میشود.


۱- شاسی ماشین آلات DECK


۲- اجزای تشکیل دهنده اسکلت فلزک


۳- جک لنگر - محور لنگر


۴- شیلنگ ها و سوپاپها و پینهای لولاک


5- پروانه هوای فشرده و تسمه پروانه


 ۶- محکم بودن وزنه های تعادل


 ۷- بوم اصلی


 8- پنج قطعه د کلی


9- چگونگی درآمدن دکل ها توسط نیروی هیدرولیک


10- شیلنگ و جنت ها


11- زیر پایه فلزی جک ها


 ۱۲- پین های اتصالی جک ها


۱۳ - ثابت بودن حباب هوایی تراز شاسی


14 لوله ها و شیلنگ های وپمپ هیدرولیک


۱۵- سیم بکسل جمع کن اصلی و فرعی


 ۱۶- آکومالانور سیم بکسل جمع کن ها


آزمایشی جرثقیلی های موبایلی MOBILE CRANE


چگونگی بار آزمایشی (آزمون)، مدت آزمایش، جرثقیلهای مربوط


پممپ هیدرولیکی


هنگامی که جرثقیل نو است یا هر چهار سال یکبار یا پس از هر تغییر یا تعمیرات یکبار با کمترین برد یا شعاع کاری و یک بار با بیشترین برد یا شعاع کاری آزمایش خواهد شد. بار آزمایشی: اگر ظرفیت .S.W. L کمتر از ۲۰ تن باشد ۲۵، S.W.L.x۱ اگر ظرفیت .S.W. L بین ۲۰- ۵۰ تن باشد S.W.L.۴۵T اگر ظرفیت بیشتر از ۵۰ تن باشد .S.W. L * ۱۰۱ در داخل کابین جرثقیل پلیت نصب سال تولید، نمره شناسایی و ظرفیت نوشته و هر شش ماه باید توسط کارکنان صلاحیت داری این آزمایش تکرار و گواهینامه سلامت صادر شود. در جرثقیل های هیدرولیکی چه لوازمی کنترل میشود


۱- شاسی ماشین آلات DECK


۲- اجزای تشکیل دهنده اسکلت فلزک


۳- جک لنگر - محور لنگر


۴- شیلنگ ها و سوپاپها و پینهای لولاک


5- پروانه هوای فشرده و تسمه پروانه


 ۶- محکم بودن وزنه های تعادل


 ۷- بوم اصلی


 8- پنج قطعه د کل


9- چگونگی درآمدن دکلها توسط نیرو ی هیدرولیک


۱۰- شیلنگ ها و جنت ها


۱۱ - بلوک قرقره ها


۱۲- بچه بوم یا دکل های فرعی و پین های مربوط


۱۳ - پایه های دکل از نظر سایش


۱۴- علامت ها و سیگنالهای روی دکل DECALE


۱۵ - کنترلی کامل دکل (چهارچوبه(   Boom cradle


۱۶- قرقره ها، بالبیرینگ ها، پین ها


۱۷- قرقره های سر دکل


۱۸- قرقره بچه بوم یا جیب


۱۹- قرقره های اضافه شده دکل


۲۰- قرقره های انحراف کننده به وینچ


۲۱- قلاب Hook


۲۲- از نظر ایمنی قرقرهها و ضامن قلاب


۲۳- پینها و تاب در کن SWivel


۲۴- بست اتصال سیم بکسل در بست گوهای


25- قلاب گلوله ای Head Ache Ball las


۲۶- ضامن قلاب ها Latch


۲۷- سیم بکسل های قلاب Wire Rope


۲۸- سیم بکسل های قلاب اصلی MAIN Wire Rope


۲۹- سیم بکسل های قلاب فرعی AXILLARYWire Rope


۳۰- محل اتصال سیم بکسل های قلاب ها


۳۱- چراغ های برقی کابین و بالاخره تمام پیچ و مهره ها و واشرهای مربوط


در بازرسی های رکورد تاریخ بازرسی مشخص میشود و قطعات مکانیزم بالابردستگاه وقرقره ها قلاب ها زنجیرها، سیم بکسل ها ودیگر لوازم ایمنی بالا بر که پیش از این گفته شد انجام میشود یک جرثقیل نو یا جرثقیل تغییر یافته، ودوباره مونتاژ شده و یا اگر تعمیر شده و یا اصلاح باید توسط کارکنان صلاحیت دارو با تجربه برپایه دستورالعمل آزمایشی و مطمئن شوند که به چیز درست و عادی است و هیچ مشکلی پدید نمیآید و دستگاه توانسته درآزمایش پذیرفته شود.


 


 


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | BPFCO Corporation