+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 14-9-00
0 سبد خرید

زنجیر با طول مناسب

• chain Block تنها برای بلند کردن عمودی بار است و برای کشیدن افقی طراحی نشده است.
• اگر طول زنجیر شما برای انجام کار کوتاه است از یک زنجیر بزرگتر برای کار استفاده کنید .
• هنگام جا به جایی بار توسط chain Block مراقب انگشتان دست خود باشید.
• هنگام کار با chain Block حتماً از وسایل حفاظت فردی به ویژه دستکش ایمنی، کفش ایمنی و حفاظ صورت استفاده کنید.
• هنگام کار با chain Block افراد متفرقه را از محل کار دور کنید.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation