+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 4-11-00
0 سبد خرید

زنجیر chain Block در حالت ایمن و ناایمن

• ابعاد و شکل زنجیر باید متناسب با نوع قرقره و چرخ دنده بالابر باشد تا اشکالی در عملکرد ایمن دستگاه به وجود نیاورد.
• چرخ دنده و قرقره ی زنجیر باید به گونه ای حفاظ گذاری شود که زنجیر از جای خود بیرون نپرد.
• هنگام استفاده از chain Block به کارگران اطراف اطلاع دهید تا به محوطه ی خطر نزدیک نشوند.
• هنگام تعمیرات chain Block حتما برچسب "خطر، دستگاه در حال تعمیر است" را روی آن نصب کنید.
• بعد از تعمیرات دوباره chain Block باید توسط فرد مورد تست و بازرسی قرار گیرد.
• محدوده ی مجاز دمای محیط برای کار با chain Block از20- تا 60+ درجه سانتی گراد است.
• تمام ضمائم و متعلقات باربرداری با chain Block مانند شگل، رنیگ و لینک، بلت و ... را مطابق با بار انتخاب و استفاده کنید.
• هنگام کار با chain Block ارتفاع مناسب برای جلوگیری از برخورد با اجسام و تجهیزات همجوار را در نظر داشته باشید.
• هنگام کار با chain Block ویژگی های بار ( از لحاظ شکل، اندازه، دما و...) را در نظر داشته باشید.
• در صورتی که هنگام کار با chain Block با موارد مبهم و خطرناک مواجه شدید از فرد آگاه کمک بگیرید.
• از چرخش بار و قلاب هنگام عملیات Lifting جلوگیری کنید.
• هرگونه حادثه، شبه حادثه، موارد ناایمن و خطرناک را فوراً به سرپرست خود اطلاع دهید.
• اجازه ندهید زنجیر و قلاب وارونه و واژگون شوند زیرا این حالت خطرناک است.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | BPFCO Corporation