+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 14-9-00
0 سبد خرید

کار با قرقره ی زنجیر توسط دو نفر

• بار را بیش از حد بالا نبرید و به تندی پایین نیاورید به بار شوک وارد نسازید!
• وقتی بار به قلاب آویزان است نباید زنجیر قلاب دور خودش بچرخد.
• مطمئن شوید ضامن ایمنی کاملاً دهانه ی قلاب را بسته و بار روی ضامن ایمنی ( شیطانک) قرار نداشته باشد.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation