+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 14-9-00
0 سبد خرید

تاورکرین luffing jib

در مکان هایی که فضای شهری محدود است و مکان کار توسط ساختمان های بلند مسدود شده است، در اغلب این مکان ها می توان از چنین تاورکرینی که دارای بازوی غیر افقی است سود برد. در حالی که اغلب تاورکرین ها دارای بازوی افقی هستند، ویژگی این تاور کرین می تواند آنرا به ابزار منحصر بفردی تبدیل نماید.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation