+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 4-11-00
0 سبد خرید

چفت شدن ضامن ایمنی به دهانه قلاب

• مطمئن شوید ضامن ایمنی کاملاً دهانه ی قلاب را بسته باشد تا از در رفتن اسلینگ جلوگیری شود.
• محل قرار گیری قلاب chain Block باید محکم بوده و توانایی نگهداری بار را داشته باشد.
• از قلاب کردن chain Block به لوله های داربست و ... خودداری کنید زیرا ممکن است داربست تحمل فشار وارده را نداشته باشد.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | BPFCO Corporation