+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 14-9-00
0 سبد خرید

ضامن ایمنی قلاب

• تمامی chain Block ها باید به طور منظم مورد بازرسی فنی و تست قرار گرفته و نتایج آن ثبت شود.
• مطمئن شوید که قلاب chain Block در وضعیت سالم وخوبی قرار گرفته باشد.
• قلاب باید دارای ضامن ایمنی باشد از به کارگیری قلاب بدون ضامن خودداری کنید.
• ضامن ایمنی chain Block باید دارای حالت فنری باشد.
• قلاب باید حرکت آزادانه به اطراف داشته باشد و به راحتی بگردد.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation