+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 14-9-00
0 سبد خرید

موارد ایمنی وبازرسی فنی قرقره زنجیر

موارد ایمنی و بازرسی فنی قرقره زنجیر
• Chain Block فقط توسط افراد آموزش دیده و با تجربه به کار گرفته شود
• قبل از استفاده، دفترچه ی راهنمای سازنده Chain Block را مطالعه کنید.
• هرگز آن را از بالا به پایین پرتاب نکنید.
• هرگز فراتر از ظرفیت مجاز آن بارگذاری نشود.
• بالابرهای دستی باید به یک مکانیزم کنترل بار مجهز باشند.
• هرگز از Chain Block فاقد SWL استفاده نشود.
• هرگز از Chain Block آسیب دیده، استفاده نشود.
• هرگز از زنجیر Chain Block به عنوان یک اسلینگ استفاده نکنید.
• هرگز زنجیر را گره نزنید.
• هرگز از پیچ و مهره برای کوتاه کردن طول زنجیر استفاده نکنید.
• قبل از تحویل گرفتن Chain Block از انبار، آن را به دقت بازرسی کنید.
بازرسی پیش از کار
• هرگز اجازه ندهید آلودگی، روغن، گریس و مواد زائد به درون پاکت جمع کننده وارد شود.
• هرگز تمام طول زنجیر را از پاکت بیرون نیاورید و تمام زنجیر را به کار نگیرید.
• هرگز خودسرانه طول اهرم chain Block را افزایش ندهید.
• chain Block و زنجیرهای آن را به طور منظم روغن کاری کنید.
نگهداری مناسب
• همیشه chain Block را در جای خشک و به دور از اتمسفرهای خورنده نگهداری کنید.
• همیشه زنجیر chain Block را از هرگونه آلودگی، آب و گرد و خاک پاک کنید.
• همیشه هنگام انبارداری chain Block ، بار را از آن جدا کنید تا دستگاه زیر فشار بار قرار نداشته باشد.
• همیشه قرقره ی زنجیر را به شکل آویزان و براساس تناژ نگهداری کنید.
• قرقره ی زنجیر سالم و خراب را از یکدیگر جداگانه نگهداری کنید و قرقره زنجیر خراب را فوراً از رده خارج کنید.
گره خوردگی زنجیرها
• از گره خوردن زنجیرهای قرقره زنجیر در یکدیگر جلوگیری کنید.
• هر روز قبل از شروع به کار، آن را بازرسی کنید.
• اگر زنجیر chain Block آسیب دیدگی دارد آن را به کار نگیرید.
• قبل از استفاده اطمینان حاصل کنید که زنجیرها تاب خورده نباشد.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation