+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 4-11-00
0 سبد خرید

روش های درست و نادرست نصب جرثقیل دستی زنجیری به سقف سوله

• هنگام کار با chain Block همواره به آرامی عمل کرده و از ایجاد شوک ناگهانی به chain Block خودداری کنید.
• برای روغن کاری، نگهداری و تعمیرات chain Block از یک شخص آگاه کمک بگیرید.
• برای بلند کردن یک بار از دو یا چند chain Block با ظرفیت پایین استفاده نکنید. بلکه از یک chain Block با ظرفیت مناسب استفاده کنید.
• زنجیر و بدنه ی chain Block باید در یک راستا قرار داشته باشد.
• از chain Block برای کشیدن بار روی سطح زمین استفاده نکنید زیرا باعث آسیب دیدن chain Block می شود.
• زنجیر chain Block را به دور بار نپیچید بلکه از یک زنجیر یا سیم بکسل دیگر استفاده کنید.
• ساختار و سازه ای که chain Block به آن متصل است باید حداقل 5/1 برابر WSL ، chain Block پایداری داشته باشد.
• از chain Block هایی که قفل و ضامن ایمنی آن خراب است استفاده نکنید.
• برای اطمینان از درستی عملکرد ترمز یا قفل chain Block بار را به اندازه ی 10 سانتی متر از زمین بلند کرده و ترمز را امتحان کنید.
• از تماس قلاب با بدنه chain Block خودداری کنید.
• اگر به هر دلیلی زنجیر دستی chain Block در جهت دلخواه حرکت نمی کند نیروی اضافی به آن وارد نساخته و به تعمیرکار مراجعه شود.
• معمولاً برای شناسایی بهتر، زنجیر دست از زنجیر باربرداری ضخامت و ابعاد کوچکتری دارد.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | BPFCO Corporation