+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 14-9-00
0 سبد خرید

نحوه ی کار با chain block جرثقیل دستی زنجیری

نحوه ی کار با chain block به این صورت است که ابتدا زنجیر chain block را از لحاظ هرگونه آسیب دیدگی مانند ساییدگی بررسی کنید که سالم باشد. برای بالا بردن بار زنجیر دستی را در جهتی شبیه به حرف U و برای پایین آوردن در جهتی شبیه به حرف D بکشید. قبل از این که بار را به طور کامل بالا بکشید دو سه مرتبه زنجیر را مختصراً بالا و پایین برده و از صحت ترمز مطمئن شوید. هنگام بالا بردن بار، ضامن ترمز باید صدای " تق تق" داشته باشد. ولی هنگام پایین آوردن بار بی صدا باشد. پس از استفاده chain Blosc را از هر گونه آلودگی مانند خاک، آب و ... پاک کرده و مختصراً روغن کاری سطحی انجام دهید و در جای مناسبی نگهدارید. حداقل فاکتور طراحی ایمن برای بالابرهای دستی طبق استاندارد DOE ، 4 می باشد.
مطابق با استانداردهای ژاپن جدول بالا برایland test chain Blosc پیشنهاد می شود.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation