+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 14-9-00
0 سبد خرید

چک لیستی که برای کاروران جرثقل هایی که با جعبه ریموت یا رادیو با هدایت امواج کار می کنند

1- دانش به مخاطره افتادن اصلی عملیات را باید بدانند
2- قوانینی ایمنی برای کنترل جرثقیل را با رادیو یا ریموت را بدانند
3- توانایی قضاوت فاصله ایستگاه تا بار مورد نظر را داشته باشد
4- دانش به کارگیری ایمنی کنترل جعبه رادیو و انتقال آن را داشته باشد
5- روش آزمایش و آزمایش قطع کن ها را بداند
6- دانش قفل کردن حرکت جرثقیل را بداند
7- با علامت ها و سیگنال های ارتباطی و ابزار و لوازم هشدار دهنده( زنگ، سوت، بوق) آشنا باشد
8- چراغ های علامت دهنده را روی جرثقیل رعایت کند وآشنا باشد.
9- برای دقت در عملیات از به کارگیری هر نوع قطعات و لوازم غیر امینی خودداری کند.
10- قبل از حرکت گاریچه یا ترولی و پل تعیین صلاحیت و درستی و حمایت بار و قلاب را بکنید.
11- وقتی که جعبه رادیویی را کاری ندارید آن را در جای امنی که درست باشد نگهداری کنید.
12- روش کار انتقال جعبه کنترل رادیو به دیگر کارکنان را انجام دهید.
13- کارهای غیر ایمن وغیرمعقول و غیر نرمال لوازم و قطعات را گزارش دهید.
14- توجه به رسیدن گاریچه و پل به ضربه گیرها را داشته و به کار ببرید.
15- ظرفیت لوازم بارگیری را آگاهی داشته و مورد توجه قرار دهید.
16- مشکلات ایمنی ( هنگامی که باری را روی سطح بلند کرده) بدانید.
17- دانش و خطرات به خطر انداختن عمل کشیدن بار یا قلاب را بداند.
18- توانایی تعیین فاصله ایمنی از کارور با فاصله کارگران تا قلاب را بداند.
19- هنگامی که شخص دیگری به کارور علامت می دهد علامت های درست را به کار بگیرید.
20- سیم بکسل ها، قلاب ها و دیگر اجزای جرثقیل را مرتب بازرسی کنید.
21- دانش روش کار آزمایش ترمزهای قلاب، گاریچه، و پل را بداند.
22- کارور بدون بستن راه ها باید حرکت جرثقیل را با رادیو تعیین کرده باشند این فاصله دست کم 3 فوت یا 90 سانتی متر پهنا داشته باشد.
23- کارور جرثقیل که با رادیو کنترل می کند باید همیشه بهترین دید را نسبت به بار باید داشته باشد.
24- هرگز با چشم بسته عملیات کاروری را انجام ندهید. همیشه جرثقیل و بار در دید شما باشد و به بار مسلط باشید.
25- اگر جعبه کنترل رادیو دارای کلید اضطراری و یا سویچ باشد باید در هنگام بیکاری ( غیرفعال) قفل شود. آنتن و کمربند و پوشش بجای کارد برای جلوگیری از حادثه می باشد، این سوییچ ها در هنگام بیکاری هرگز نباید روی جایگاه یا مکان ( position) فعال قرار گرفته باشد.
26- هنگامی که با کنترل کار نمی کنید باید همه کلیدها و دکمه ها در حالت غیرفعال قرار گرفته باشد.
27- باید برای جعبه ریموت کنترل هنگامی که کار ندارید مکان امن و مناسبی پیش بینی شده و در آن جا گذاشته شود تا افراد بی تجربه نتوانند از آن استفاده کنند و جرثقیل راحرکت دهند و باعث بروز حادثه شوند.
28- هنگام ترک جرثقیل کلید اضطراری جعبه کنترل باید خاموش شود.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation