+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 4-11-00
0 سبد خرید

بازرسی پیش از کار Chain Block

بازرسی پیش از کار
• هرگز اجازه ندهید آلودگی، روغن، گریس و مواد زائد به درون پاکت جمع کننده وارد شود.
• هرگز تمام طول زنجیر را از پاکت بیرون نیاورید و تمام زنجیر را به کار نگیرید.
• هرگز خودسرانه طول اهرم chain Block را افزایش ندهید.
• chain Block و زنجیرهای آن را به طور منظم روغن کاری کنید.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | BPFCO Corporation