+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 14-9-00
0 سبد خرید

تاورکرین خود مونتاژ

تاور کرین خود مونتاژ به طور کامل می تواند خود را در محل کار بدون نیاز به جرثقیل دوم نصب و راه اندازی نماید که این خود مزیتی در کاهش زمان نصب و کاهش هزینه های تجهیزات می باشد. اغلب تاور کرین های خود مونتاژ با استفاده از کنترل از راه دور و از روی زمین کنترل می شوند. این نوع تاور کرین ها مستقل هستند.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation