+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 14-9-00
0 سبد خرید

تاورسرچکشی

تاور سرچکشی اغلب با یک تاورکرین همراه است. بازوی افقی بلند به یک برج عمودی متصل شده است. یک سر میله به صورت افقی بر محیط کار گسترش یافته، در حالی که انتهای دیگر دارای وزنه تعادل و واگن برقی که دارای کابل برای بلند کردن اجسام در محیط کار می باشد و یک جرثقیل برج می تواند به هر نقطه در داخل شعاع میله را به کار گیرند. اپراتور سواری در یک کابین در تقاطع از میله و برج است. تاور سرچگشی به طور معمول نیاز به جرثقیل دوم به جمع آوری و پیاده کردن آنها در محیط کار دارد. تاور سرچگشی توانایی افزایش ارتفاع و جابجایی قظعات خود را نیز دارد


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation