+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 4-11-00
0 سبد خرید

پوش باتن و روش بازرسی برای بازرستان مربوطه

1- پیش از به کارگیری پوش باتن، باید آن تمیز شود و آلوده نباشد و هیچ گونه شکستگی نداشته باشد.
2- قطع کن بالابر سالم و روی کار باشد آن را آزمایش کنید.
3- حرکت پل و گاریچه را آزمایش کنید که ترمز داشته باشند.
4- در هنگام حرکت آزمایش کنید که قلاب شل نشود و پایین نمی آید.
5- در هنگام کار روش درست حرکت و لنگرگیری را کنترل کنید.
6- روش لنگر گیری دوار را کنترل و تمرین و آزمایش کنید.
7- در هنگام حرکت و باربرداری کارگران وکارکنان اطراف بار را از حرکت خود آگاهی بدهید.
8- در هنگام حرکت و باربرداری تمام مسئولیت بار و اشخاص دور و بر بار با شماست، رعایت آن ها را بکنید.
9- پیش از حرکت و باربرداری سطح پل و اسکلت فلزی را بازرسی کنید که تعمیر کاری روی آن نباشد.
10- کلید اضطراری و بوق یا زنگ آن را آزمایش کنید.
11- محکمی زنجیر و یا سیم بکسل همراه کابل برق آن را بازدید کنید.
12- حداکثر برق پوش باتن 125 ولت و اغلب کمتر است.
13- فاصله جعبه کنترل تا سطح زمین 120 سانتی متر مناسب است.
14- در هنگام کار جعبه کنترل کننده پوش باتن را یک مرتبه رها نکنید ممکن است. در برگشت به سر شما برخورد کند و یا به بار برخورد کرده و باعث شکستگی آن شود که منجر به برق گرفتگی شما می شود.
15- در روی جعبه پوش باتن کنار دکمه های حرکتی را ببینید و به ذهن خود بسپارید همچنین چگونه ایستادن و در چه سمتی ایستادن را رعایت کرده و جای ایستادن برای هدایت دستگاه باید به گونه ای باشد که کابل برق آویزان می باشد. بر سر شما عمود و در یک راستا باشد. اگرجعبه ریموت یا رادیو بی سیم در کابین به کار برده می شود در نگهداری آن باید دقت ویژه انجام شود و سرشیفت و سوپروایزر کارگاه از عملیات و به کارگیری آن آگاهی داشته و باتری آن را زیر شارژ قرار دهد.
16- با دست بار را نگیرید لنگر بار را با زدن دکمه های فرمان بگیرید و سپس حرکت کنید.
17- کنترل و لنگر گیری و جلوگیری گردش بار باطناب و یا میله دو متری انجام می شود.
18- ابزار و وسایل باربندی ( اسلینگ ها) را پیش از به کار بردن باید کنترل نمود که هیچ آسیب دیدگی نداشته و سپس به کار برده شود.
19- پس از پایان کار پوش باتن را در سطح کارگاه رها نکنید آن را در جای امنی که در راه عبور نباشد بگذارید.
20- جرثقیل را در پارکینگ از پیش تعیین شده پارک کنید و جریان برق آن را قطع و خاموش کنید.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | BPFCO Corporation