+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 4-11-00
0 سبد خرید

نگهداری مناسب Chain Block

• همیشه chain Block را در جای خشک و به دور از اتمسفرهای خورنده نگهداری کنید.
• همیشه زنجیر chain Block را از هرگونه آلودگی، آب و گرد و خاک پاک کنید.
• همیشه هنگام انبارداری chain Block ، بار را از آن جدا کنید تا دستگاه زیر فشار بار قرار نداشته باشد.
• همیشه قرقره ی زنجیر را به شکل آویزان و براساس تناژ نگهداری کنید.
• قرقره ی زنجیر سالم و خراب را از یکدیگر جداگانه نگهداری کنید و قرقره زنجیر خراب را فوراً از رده خارج کنید.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | BPFCO Corporation