+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 4-11-00
0 سبد خرید

بازرسی و نگهداری جرثقیل متحرک

بازرسی و نگه داری جرثقیل متحرک


 


در دوران ماقبل تاریخ، اثراتی از فن حمل بار (Rigging) وجود داشته است. حرکت سنگ ها،  کنده های درخت و اشیای سنگین به کمک اهرم صورت میگرفت.


اولین نظریه در مورد فن حمل بار در این خصوص به این صورت مطرح شد که:


برای بنای گوشه ای از گل هرم ( سر هرم ) در ارتفاع، تقریبا انتقال یک ملیون تن ماسه ی صحرا برای ایجاد سطح شیبدار  مورد نیاز بوده است. برای خاک ریزی( پشت ریزی) داخلی هرم ملیونها تن ماسه ی دیگر مورد نیز بوده و پس از تکمیل هر مرحله، سطح شیبدار، بر طرف و جمع آوری میشد.


 


بازرسی عمومی چرثقیل به چه شکل است؟


سازنده موظف است مدارک مورد نیاز برای مونتاژ، کاربری و نگهداری را ارائه دهد.


بازرسی اولیه INITIAL INSPECTION


قبل از کاربرد اولیه همه ی جرثقیل های نو و تعمیر شده ( اصلاح شده) باید توسط اشخاص ماهر و به طور قطعی بر اساس شرطهای این استاندارد عملیات بازرسی را انجام دهند.


بازرسی دوره ای (منظم) REGULAR


روش بازرسی برای جرثقیل هایی که به طور مرتب درحال کار هستند، بطور کلی بر اساس انجام عملیات بازرسی در فواصل مشخص دسته بندی میگردد. فاصله زمانی  به میزان سایش، فرسودگی (زوال) و یا عیوب و نوع تغییر شکل اجزا تحت بار و اصلی جرثقیل دارد.


دو دسته بندی کلی، مطابق  با فاصله های زمانی بازرسی منظم و به صورت تناوبی و دوره ی تعییین شده است.


1-      بازرسی تنابی ( طبق فاصله زمانی روزانه، ماهیانه، توسط اشخاص متخصص)


2-      بازرسی دوره ای ( طبق فاصلخ زمانی یک تا دوازده ماه یا به طور خاص بر اساس توصیه های سازنده یا اشخاص متخصص


 


جرثقیل هایی که به طور دائم کار نمیکنند چطور بازرسی شود؟


 


قبل از این که در سرویس قرار بگیرد(شروع کار در محل) توسط یک نفر متخصص عملیات بازرسی صورت پذیرد.


همچنین جرثقیلی که در مدن بیشتر از 6 ماه مورد استفاده قرار نگرفته قبل از اینکه وارد سرویس(شروع به کار شود)، تحت عملیات بازرسی کامل توسط نیروی متخصص صورت پذیرد.


ثبت اطلاعات  بازرسی های انجام شده چگونه انجام شود؟


در بازرسی های دوره ای صورت گرفته در خصوص موارد حساس و مهم مثب ترمز ها و قلاب ها و طناب های فولادی، سیلندر های پنئوماتیک و هیدرولیک و شیرهای خلاص پنئوماتیکی و هیدرولیکی، اطلاعات با قید تاریخ ثبت شوند. اطلاعات ثبت شده در محل قابل دسترسی نیروها(پرسنل) مشخص و متخصص نگهداری شوند.


 


 


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | BPFCO Corporation