+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 4-11-00
0 سبد خرید

چه چیز موجب فرسایش در شیار و طناب فولادی می گردد؟

پاسخ به این سئوال از این واقعیت سرچشمه می گیرد که طناب فولادی زمانی که زیر بار است مانند فنر کشیده می شود.در موقع خم شدن روی چرخ طناب،این کشیدگی در اثر بار،باعث ساییده شدن آن به شیار می گردد که در نتیجه هم شیار و هم طناب در معرض فرسایش قرار می گیرند.همچنین در خود طناب ساییدگی مضاعفی در اثر جابجایی مفتول ها و استرندها هنگام عبور از دور چرخ طناب یا درام اتفاق می افتد.هرچه نسبت قطر چرخ طناب به قطر طناب(D/d) کمتر باشد ، این حرکات و جابجایی های تنظیمی بیشتر بوده و فرسایش سریع تر خواهد بود.

میزان فرسایش و سرعت آن ،هم در طناب و هم در شیارهای چرخ طناب یا درام ،همچنین توسط جنس این شیارها و فشار محوری بین طناب و شیار تعیین می گردد.به زبان ساده فرسودگی غیر طبیعی یا به علت این است که جنس شیار یا درام بیش از حد نرم است و یا قطر آن کمتر از حد مناسب می باشد.

برای تعیین فشار محوری بین طناب و شیار از فرمول زیر استفاده می شود:
فشار محوری برحسب پوند بر اینچ مربع=P
بار روی طناب برحسب پوند=T
قطر چرخ طناب یا درام به اینچ=D
قطر اسمی طناب به اینچ=d

در معادله فوق الذکر اگر مقدارpاز مقدار مجاز فشار محوری برای جنس موردنظر چرخ طناب یا درام بالاتر بود ،شیار آن بسرعت فرسوده خواهد شد.این فرسودگی به شکل شیار های باریک یا شیارهای موج دار نمایان خواهد شد که هرکدام فرسایش طناب را سرعت خواهد داد.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | BPFCO Corporation