+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 4-11-00
0 سبد خرید

تفاوت تجهیزات دسترسی با طناب و ابزار های ورزشی

تفاوت تجهیزات دسترسی با طناب و ابزار های ورزشی
موردی که تکنیکهای ورزشی در صنعت را به مراتب خطر ساز میکند ابزارها و تجهیزاتی هستند که برای کار درصنعت و شرایط سخت طراحی و ساخته نشده اند و به هیچ وجه ایمنی و کارایی ابزارهای صنعتی را دارا نمیباشند.

هارنس های صنعتی:
هــارنــس یا حـمـایـل بـنـد جلیقه ای است که تــکنــسـین به تن کرده و به واسطه ابزارهای که به آن متصل میگردد ، خود را به طناب اصلی و پشتیبان متصل میکند.
هارنس های صـنـعـتـی از دو بخش هـارنـس بـالاتـنـه و هـارنـس نـشـیـمـن تـشکیل گشته است . وزن تکنسین دائما بر روی هارنس نـشیمن میباشد و قسمت اتصال ابزار میبایست داری مقاومت و استاندارد صنعتی باشد ، قسمت بالا تنه هارنس جهت تقسیم وزن مناسب ، صعود و سقوط های ناگهانی طراحی گشته ، ابزار طناب پشتیبان نیز به حلقه هارنس بالاتنه یا سینه ای نصب میگردد ، هارنسهای صنعتی دارای حلقه های کناری یا موقعیت گیری نیز میباشند. ، هارنس صنعتی میبایست دارای استاندارهای
صنعتی از قبیل :
,CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, CE EN 12841 type B,ANSI Z359.1, CSA Z259.10, CE EN 361
CE EN 358, CE EN 813, CE EN 12841 type B باشند،

هارنسهای ورزشی به هیچ وجه برای کار و نجات در صنعت طراحی نگشته اند و دارای ایمنی و استاندارد قابل قبول برای ورزش میباشند و وزن سبک نکته ای مهم در این هارنسها میباشد ، و بسیار مناسب برای فعالیتهای ورزشی هستند.

تجهیزات و ابزار ها:
این اختلاف بسیار بزرگ و خطر ساز نیز در ابزارهای این دوشاخه ( دسترسی با طناب و سنگنوردی ) که به واسطه شباهت پایین آمد با طناب در هردو وجود دارد ، نیز صدق میکند.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | BPFCO Corporation